Power BI

Beginnen met Power BI Desktop (Deel 2)

In het vorige artikel heb je kennis gemaakt met Power BI Desktop, een gegevensbestand ingeladen en een eerste visualisatie gemaakt. Het resulaat heb je als een Power BI bestand bewaard onder de naam powerbi-desktop-1.pbix. In dit artikel gaan we hiermee verder, maken een berekende kolom en voegen een paar meer visualisaties toe. Start Power BI Desktop op en laad het bestand powerbi-desktop-1.pbix in. Wanneer je niet meer de beschikking over dit bestand hebt kun je het ook hier downloaden. »

Beginnen met Power BI Desktop (Deel 1)

Met de mogelijkheden van de laatste versies van Excel ben je goed in staat om gegevens te analyseren en te visualiseren. Maar daarnaast heeft Microsoft hiervoor nog een andere applicatie, namelijk Power BI. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen Excel en Power BI. Aan Excel is al veel aandacht besteed, zie de gratis online cursus LeerExcel. In een aantal artikelen wil ik je bekend laten maken met Power BI. »