Markdown

Website bouwstenen (1)

Deze website is een zogenaamde statische website die door een generator uit een aantal brondocumenten is samengesteld. In dit eerste deel een korte opsomming en beschrijving van de gebruikte hulpmiddelen en werkwijze. Hulpmiddelen Blogdown, een R package voor het maken van statische websites met Rmarkdown. RStudio, een ge├»ntegreerde ontwikkelomgeving voor de taal R. Hugo, een populaire open-source statische website generator. docDock, een thema voor Hugo Git, een versiebeheer systeem. GitHub, een populaire hosting service voor Git repositories. »